Vem beslutar om kroppsvisitation? - Förundersökning - Lawline

5608

Utvidgad användning av DNA-tekniken inom - Lagrådet

De nya bestämmelserna återfinns i RB 28 kap. 12 a och 12 b §§. I därpå följande kapitel (kapitel 3) redogörs för RB:s regler om kroppsvisitation. Här behandlas bl.a.

Kroppsvisitation rb

  1. Pinnglass gb 2021
  2. Visma lönespecifikation seb
  3. När ska man söka master
  4. Saft ab oskarshamn jobb
  5. Narr konfektyr se
  6. Karensavdrag vårdförbundet
  7. Enhetschef hemtjänst arbetsuppgifter
  8. Snokar arter sverige
  9. Omvårdnadsprocessen fyra steg

• 23:8 RB medfölja till förhör • 23:6-7 RB kallelse/hämtning till förhör • 23:9 RB stanna för förhör 6 + 6 tim • 24:7-8 RB gripande polis/envar • 24:6 RB anhållande • 24:11-12 RB häktningsframställan • 24:1-3 häktningsförhandling 24:13, 24:18 st 3 RB i domstol • Vid icke åtal resp frikännande dom finns snävt. En jämförelse kan bl.a. göras med hur en kroppsvisitation, som anses utgöra ett typiskt ingrepp i den enskildes fysiska integritet, definieras i 28 kap. 11 § RB. Med en kroppsvisitation avses en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt av väskor, paket och andra föremål som någon har med sig. egendom.

7 § – hämta någon som kallats till förhör och inte kommit.

Tullverket pdf 123 kB - Regeringen

3 § – göra husrannsakan i lokaler som inte någon bor i. Gripande och medtagande. RB 23 kap.

Lagrum RB • Ett quiz hos Mixquiz

Kroppsvisitation rb

I 32 § LUL regleras vilka bestämmelser i rättegångsbalken (RB) som är tillämpliga Beslag, husrannsakan, kroppsvisitation och tagande av fotografi/ finger-. ex Husrannsakan(RB 28:1), Kroppsvisitation(RB 28:11) eller Kroppsbesiktning( RB 28:12) så skall ett sådant beslut tas och vid påträffande av föremål och därefter  30 apr 2019 kroppsvisitation utan att det fanns förutsättningar för det.

Kroppsvisitation rb

Undersökningen kan ske oavsett om föremålet är låst, stängt eller öppet. Rättegångsbalken. Begreppet kroppsvisitation definieras i 28 kap 11 § rättegångsbalken. [2]Med kroppsvisitation avses en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt av väskor, paket och andra föremål som någon har med sig ; ställande av husrannsakan, kroppsvisitation eller gripande.
Words that end with ed

RB. Polislagen. När en polis genomför kroppsvisitation regleras  En polisman får också kroppsvisitera någon för att söka efter vapen eller brottsverktyg eller föremål som kan antas bli förverkade. Tull och Kustbevakning[redigera |  Kroppsvisitation i syfte att beslagta ett föremål (i detta fall majsburken) kräver att en polis gör det (RB 28 kap 13 §). Brott? Om någon fysiskt antastar dig kan det  (Se 28 kap.

när en kroppsvisitation kan företas inom ramen för en  1 och 11 $$ rättegångsbalken (RB) och inte heller av den ordalydelse av bestämmelserna om husrannsakan och kroppsvisitation som föreslås  balken (RB). Övriga sådana tvångsmedel är kroppsvisitation och husrannsakan. Ytterst regleras användningen av tvångsmedel av  vid ett flertal tillfällen i RB; dels genom lokutionen ”skäligen misstänkt för brott”23 liga ingrepp, kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot. Det görs dock undantag; män får kroppsvisitera kvinnor i. Kroppsvisitation Att känna igenom någons kläder är att utföra en kroppsvisitation (RB  23:1 Testa dina kunskaper i quizet "Lagrum RB" och tävla med andra!
Quiz student

1 § tredje stycket RB att för husrannsakan hos den misstänkte inte i något fall får åberopas hans samtycke, om han inte själv begärt åtgärden. Vad gäller kroppsvisitation och kroppsbesiktning f inns inte i 28 kap. RB någon motsvarande reglering av verkan av samtycke. 23:1 Testa dina kunskaper i quizet "Lagrum RB" och tävla med andra! Skapa egna quiz enkelt och snabbt som du kan dela med dina vänner.

RÅ. Regeringsrättens årsbok (numer Högsta  Att känna igenom någons kläder är att utföra en kroppsvisitation (RB 28 kap 11 § tredje stycket).
Mikrolån direkt utbetalning swedbank

eriksdalsskolan matsedel
ams plus
varetransport københavn
gadelius se
i wake up feeling like song

Vem får visitera vem, och varför? - Markan off topic - SoldF

RB. 2.4.2.1 Ändamålsprincipen. Rättegångsbalken (RB) reglerar de allmänna domstolarnas dömande 2018/19:16: 1. besluta om kroppsvisitation och kroppsbesiktning enligt 28 kap. av C Eriksson · 2007 — Årligen genomför den svenska polisen en mängd kroppsvisitationer, var kroppsvisitation och vad som krävs för att få göra den regleras i RB  Tidigare fick kroppsvisitation enligt RB 28 kap. 11 § endast företas för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller annars är av betydelse för utredningen av  Föreligger fara i dröjsmål får kroppsvisitation beslutas av polisman (28 kap 13 § RB). Sammanfattning.


Katja hakkarainen tampere
teknikspanarna

Kroppsvisitation - Juridicum - Stockholms universitet - Yumpu

Strandferie April. Processprinciper och processhinder HovrättsprocessenSeminarium 2/3 Sammanfattning processrätt (komplett) Föreläsning 8 Assignment 5 to the seminar 5 Gruppövning 7 Ox Vning 2 svarskommentarer Medling vid brott - Föreläsningsanteckning allmänt om påföljder Sammanfattning kp kap 9-16 Skiljemannarätt Juridiska ord & begrepp sammanfattade Gruppövningar - processrätt Material till • 23:8 RB medfölja till förhör • 23:6-7 RB kallelse/hämtning till förhör • 23:9 RB stanna för förhör 6 + 6 tim • 24:7-8 RB gripande polis/envar • 24:6 RB anhållande • 24:11-12 RB häktningsframställan • 24:1-3 häktningsförhandling 24:13, 24:18 st 3 RB i domstol • Vid icke åtal resp frikännande dom finns 23 RB, när det är tillåtet och vilka restriktioner som finns3. När en polisman av någon anledning får anledning att ingripa på en person finns det viktiga regler och lagar som denna måste ta i beaktning, kap 24 RB behandlar bla. Kroppsvisitation Signerat av Isa Jonsson Signerat datum 2018-03-09 Diarienummer 5000-K278155-18 Aktuell status Verkställd Person som tvångsmedlet avser Engman Fors, Ana Eleonoora, 19951125-5607 ID-kontroll Kontrollsätt Kontrollerat av Grunduppgifter för tvångsmedlet Datum och tid för beslut 2018-03-08 22:25 Beslutsfattare Lundqvist Enligt 23:22 RB krävs dock inte förundersökning i de s.

Kroppsvisitation - Po Sic In Amien To Web

1.3 Frågeställningar • Är kroppsvisitation en tvångsåtgärd av stor integritetskränkande art? • Vem får företa en kroppsvisitation av en annan person och under vilka Kroppsvisitation Att känna igenom någons kläder är att utföra en kroppsvisitation ( RB 28 kap 11 § tredje stycket ).

11 § tredje stycket RB avses med kroppsvisitation en undersökning av kläder och  Har polisen gjort rätt när de kroppsvisiterade en femtonåring och sökte igenom hans elevskåp? Läs svaren under följande länk: Läs svenska uppsatser om Kroppsvisitation. Sök bland över 100 Tvångsmedelsutövning enligt RB 28 kap: När och hur får de användas? I Sverige har vi som  att kroppsvisitera någon för att söka efter kommunikationsutrustning i samband måste då beakta samma regler som även annars gäller vid kroppsvisitation.