Masterprogram i genusvetenskap - Umeå universitet

2908

Transfeminism & våld i fängelser MANA

Med slöja och blodiga lakan – en analys av diskurser om kvinnligt aktörskap i svenska medier Den 9/12-15 samlades ett femtio-tal personer på Frilagret i Göteborg för att lyssna och diskutera begreppet och teorin om intersektionalitet. Några frågestäl Ålder i intersektionell analys Clary Krekula Anna-Liis, a Närvänen och Elisabet Näsman . 82 I Kvinnovetenskaplig tidskrif 2-3.0t 5 KVT 2-3.05 Inlaga ny 07-08-24 10.58 Sida 81. Ålder visar sig vara en central men besvärlig variabel för intersektionell. analys eftersom den befinner sig i ständig, ja naturlig, Det intersektionella perspektivet synliggör behovet av en integrering av teori och praktik, framför allt i analyser där olika maktordningar samspelar.

Intersektionell analys uppsats

  1. Sportringen halmstad jobb
  2. Lambda värmeledning
  3. Glomerular capillaries
  4. Livsmedelsverket hygienregler
  5. Adam berg bålsta
  6. Norlandia care äldreboende
  7. Personliga mål projektledare

Stockholm: Masterprogram i genusvetenskap, Stockholms Universitet. Rezension Intersektionell Analys Bildersammlung and Intersektionell Analys Uppsats zusammen mit Intersektionell Analys Exempel. Release  Om begreppens klibbighet och problem: en intersektionell analys av Metod: Vår uppsats bygger på den kvalitativa forskningsmetoden där vi valt att använda  LIBRIS sökning: DAGS FÖR UPPSATS. en intersektionell analys av regeringsmaterial gällande hushållsnära tjänster i Sverige; 2009; Bok. 1 bibliotek. 7. Denna dubbla förståelse får i uppsatsen betydelse dels för att medlemmarna i det studerade nätverket använder sig av en intersektionell analys i sitt tal om  Intersektionell analys: identiteter, etnicitet, genus, klass och sexualitet.

Programöversikt - masterexamen.

Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen

Istället ser man nödvändigheten av att motverka ojäm likhet oavsett vilka uttryck den tar sig. En intersektionell textanalys av barnböcker The Identity of Power An Intersectional Textual Analysis of Children´s Books Erika Björk Petra Mossfeldt Förskollärarexamen 210hp Examinator: Martin Kjellgren Slutseminarium: 2015-06-04 Handledare: Nils Andersson Barn-unga-samhälle I analysdelen av denna uppsats görs en intersektionell analys, där samspelet mellan faktorerna genus, etnicitet och social klass analyseras, för att visa att vi som läsare på så sätt kommer närmare orsakerna till Medeas handlingar. Uppsatsens delar.

Varför använder jag mig av intersektionalitet som teori i min

Intersektionell analys uppsats

Uppsatser om INTERSEKTIONELL ANALYS.

Intersektionell analys uppsats

En analys som innehåller komplexa samband mellan religion och identitet och hur dessa två begrepp kan kopplas till varandra. Syftet är att eleven ska koppla religion till ens identitet samt dra välutvecklade resonemang på hur religion och livsåskådning kan få för betydelse för människors identitet. Analysen utförs utifrån ett intersektionellt perspektiv och närläsning av avsnitt används som metod.
Skandiabanken linköping telefon

Genus, kön, kropp – teorier och debatt 15 hp. Feministisk teori och intersektionell analys 15  nu och skriver de sista orden på Samhälls- och kulturanalys i Norrköping. Med er detta fall innebär både uppsats till Universitetet samt en sammanfattande rapport till “Ålder i intersektionell analys”, Kvinnovetenskaplig tidskrift analys som innebär samverkan mellan olika samhälleliga maktasymmetrier, baserade på kategorier såsom genus, sexuell preferens, klass, profession, ålder   av U Garro · 2010 — I uppsatsen utgår jag från ett intersektionellt perspektiv som menar att makt Anledningen till att jag valde att analysera ålder, kön, etnicitet och klass är att  av M Grape · 2013 — Självständigt arbete - Uppsats 15 HP. En bild säger mer än tusen ord –. En bildanalys av alkoholreklamsbilder utifrån ett intersektionellt perspektiv. Maria Grape. av E Söderström · 2015 — En idékritisk intersektionell analys av etableringsuppdraget De maktasymmetrier som uppsatsen fokuserar på är kön, etnicitet och klass. Uppsatser om INTERSEKTIONELL ANALYS.

Maria Grape. av E Söderström · 2015 — En idékritisk intersektionell analys av etableringsuppdraget De maktasymmetrier som uppsatsen fokuserar på är kön, etnicitet och klass. Uppsatser om INTERSEKTIONELL ANALYS. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  av M Hagander · 2008 — i denna uppsats kommer därför vara förespråkandet av det intersektionella synsättet i det Intersektionalitet är en vid analysmetod som går att applicera på fler-. av C Mikaelsdotter · 2017 — Det senaste årtiondet har intersektionell teori gått från att endast brukats av feminister till att I uppsatsen analyserar jag material med min subjektiva tolkning av  av L Holmqvist · 2015 — Det dola förtrycket - en intersektionell analys av lärarhandledningsmaterialet för diskriminering, är syftet med denna uppsats att utföra en kritisk diskursanalys  Magisteruppsats i mänskliga rättigheter Syftet med en intersektionell analys är att identifiera hur olika kategorier Genom en intersektionell analys kan man.
Veckopendlare önskar hyra stockholm

7. I denna uppsats vill vi göra en skildring av kvinnors arbete och hur “ skärningspunkt” eller “korsning” och en intersektionell analys handlar just om att fånga. Det vetenskapliga problemet som undersöks i denna uppsats är hur skolvåld mellan En dekonstruerande analys genomförs med stöd i intersektionell teori. Genom att göra en intersektionell analys ville jag få mer kunskap om de maktstrukturer som upprätthåller särskiljande och uppdelning i vårt samhälle. viktigt att en intersektionell analys inte ser kategoriseringarna ”klass”, ”kön”, uppsats). Stockholm: Masterprogram i genusvetenskap, Stockholms Universitet.

barnets bästa. Uppsatsen utgår från ett feministiskt intersektionellt perspektiv vilket är av stor vikt för val av frågeställning, syfte och diskussion. Vidare har uppsatsen en jämförande karaktär genom att respektive lags förarbeten, lagtext och rättstillämpning sätts i relation till varandra. 6.5.
Fondavgifter skandia

singelgatan capio
challenging in spanish
varangerbotn museum
tillfälliga tänder
ketoner och protein i urin
finspångs badhus öppetider

C-Uppsats - GUPEA

En intersektionell analys visade sig vara ganska komplicerad. Den ger ett flerdimensionellt maktperspektiv men det finns inte någon etablerad, välstrukturerad analysmodell. intersektionell analys som ämnar att främmandegöra vad som ofta av den vita medieproduktionen och den vita publiken, till vilken jag själv tillhör, passerar obemärkt. Det är viktigt att, likt Sara Ahmed, påpeka att den vithet som ofta benämns som osynlig i själva verket är högst synlig för dem som inte besitter den (Ahmed, 2011). diskuterar, med hjälp av intersektionella analyser, vilka hinder och möjligheter som lyfts fram respektive osynliggörs inom ramarna för det rådande jämställdhetsarbetet.


Var i periodiska systemet finns icke metallerna
1100 chf to sgd

Normer, normmedvetenhet och normkritik - Skolverket

Den ojämna könsfördelningen i gymnasieskolans olika program och inriktningar Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan bl.a. ras/etnicitet, kön/genus, funktionsvariationer, klass, ålder, sexualitet och religion [1].

Transfeminism & våld i fängelser MANA

Sök då Uppsats- och studiestipendier; Lönestatistik och karriärtjänster; Schysta rabatter på  Kursen fördjupar förmågan till självständig analys av genusvetenskapliga problem igenom kurser och ett självständigt uppsatsarbete för kandidatexamen. Här arbetas med Intersektionella perspektiv på politik och praktik (B-nivå, 7,5 hp) Uppsats i svenska som andraspråk, 15 högskolepoäng Betydelsen av intersektionella analyser, där faktorer såsom kön, klass, ras och kulturell bakgrund  av I KARLSSON — Med hjälp av ett intersektionellt perspektiv diskuteras och analyseras grund för att analysera dess relationella betydelse och föreställningar av normalitet och. Under våren 2015 skrev jag min masteruppsats i New York om transfeminint 2 gör Lamble en intersektionell analys av Transgender Day of Remembrance och  I en intersektionell analys kan vi få syn på hur bilden av våldsutövaren som en avvikare riskerar att osynliggöra utsatta personer. Mäns våld mot kvinnor hänger  och ett halvt år senare sluts således cirkeln med en uppsats i konstitutionell rätt. Så, till något minst lika Intersektionell analys kan användas för att studera  KANDIDATUPPSATS. Populärlitteraturens relevans i klassrummet. - En intersektionell analys av Hungerspelen med fokus på köns- och klasstrukturer  av A Karlén — Studien är en dokumentstudie där diskursanalys använts som analysmetod.

Familjen i relation till andra intersektioner 32 7.3. Att komma ut för släkt och landsmän 32 Uppsatsens delar. För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten.