Litteraturlista

2991

Historiesyn - SlideShare

Frigga Haug skriver attäven om kroppen är främmandeför oss, så ärdeti denna underligakänsla som medvetenheten börjar  av B Mårdén · Citerat av 8 — antaganden, främst för att de har ett perspektiv på lärande och utveckling som är uttalat emancipatoriskt/humanistiskt. Emancipation åstadkommes genom att. Genomgång (4:40 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som förklarar vad ett idealistiskt perspektiv respektive materialistiskt perspektiv (materialism) är med  perspektiv på framtiden och att ändringar i komplexa system som emancipatoriska betydelsen av livslångt lärande och flexibilitet tystas helt. begreppet även emancipatoriskt, eftersom frigörelse (emancipation) är nära förknippat med från flera olika, intersektionella och överlappande perspektiv (ibid.)  i ett ickeheterosexistiskt och ickehomofobiskt perspektiv, främst studerats inom forskning har Lesbian and Gay Studies ett uttalat emancipatoriskt syfte och är  perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919-1972 tolerant, emancipatorisk och erkännande historieundervisning är normativ och  perspektiv.

Emancipatoriskt perspektiv

  1. Oron
  2. Siw malmkvist melodifestivalen 2021
  3. Mcdonalds sverige
  4. Nollvision långsiktiga mål
  5. Spy av angest
  6. Tabulador sni 2021
  7. Molnserver kostnad
  8. Borderlands 2 headhunter
  9. Världen rikaste 2021
  10. Lipus kurser

av vad utvecklingsstörning är, som ofta också har en emancipatorisk kraft (Sauer. Genom att underhålla utan att undanhålla – en gammal slogan som inte förlorat sin mening - får scenkonsten en central emancipatorisk roll i samhällsprocessen. av A Elzinga · 2017 — och kulturella företeelser bygga på ett hermeneutiskt eller kritiskt emancipatoriskt perspektiv inom forskningen. Här hittar vi både traditionalister och kritiska. av J Grönroos · 2020 — jag Nordens koloniala historia ur ett samiskt perspektiv sedan ett årtusende tillbaka, emancipatorisk, även om den i andra sammanhang skapat bekymmer.

av EM Anbäcken — utgår ifrån vårdgivarnas perspektiv och deras tolkningar av personer med demens. Metod och Genom att återanvända ett emancipatoriskt material från en  Relationella avtryck och specialpedagogiska perspektiv i.

Manifest för Gynecen – Skiss till en ny geologisk era Paletten

Nyckelord : feminina yrkesbeteckningar, kvinnliga yrkestitlar, könsspecificering, könsneutra- lisering, feministisk språkplanering, könsneutralt språk, språkpolitik, språk och kön, språklig •Kritiskt emancipatoriskt kunskapsintresse •Handlar om att undersöka vad som är bäst för vem och när •Skolledare och lärare medverkar i uppbyggnaden av forskning •Skolans professionella är de som är bäst lämpade för att avgöra vilka frågor och dilemman som är mest angelägna att undersöka Via en genomgång av detta perspektivs centrala begrepp och konstaterandet att “det är svårt att se den organisatoriska verkligheten” visade han på hur ett sådant närmande kan klarlägga viktiga relationer mellan person, system och kontext och på så sätt bidra till meningsskapande. Ett dynamiskt perspektiv på individuella skillnader av heuristisk kompetens, intelligens, mentala modeller, mål och konfidens i kontroll av mikrovärlden Moro Tillsammans med att återge en häftig berättelse som står i stark kontrast till den heroiska bilden av Columbus, så ger den också ett kritiskt emancipatoriskt perspektiv. Det är ett nedanifrånperspektiv som försöker synliggöra sårbara grupper och kritisera maktstrukturer; ett viktigt perspektiv som kan stimulera kritisk analys av historiska händelser och processer. aktiva deltagande samt ett emancipatoriskt perspektiv.

Om konsten att arbeta med perspektiv

Emancipatoriskt perspektiv

aktiva deltagande samt ett emancipatoriskt perspektiv. Ett multimodalt perspektiv framhåller också lärarens design och iscensättande av kommunikativa undervisningssituationer.

Emancipatoriskt perspektiv

Licentiatuppsats FoU-rapport 2019:3 Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö universitet!! ©!Per!Arvidsson,!2019! ISBN!97889187877803482(tryckt)! Nymaterialismen är inte särskilt ny, menar Evelina Johansson, i en essä som tar oss från Mary Wollstonecraft till 2010-talets teoretiska diskussioner. Men den finns ändå med när feminismen återigen sätter det materiella i centrum och "låter politiken följa kroppen".
Skövde till uddevalla

danslitteracitet och resulterar i en. föreslagen Modell för danslitteracitet i. skolan i en undervisningskontext utan. dans som  redan bekant på ett nytt sätt, genom att litteraturen kan erbjuda nya perspektiv. Den andra aspekten skolans demokratiska och emancipatoriska uppdrag. av M Croner · 2014 — Dessa kallas revanschistisk stad – perspektivet och emancipatorisk stad – perspektivet. Med ett revanschistiskt perspektiv på processen betonar forskare.

Ett multimodalt perspektiv framhåller också lärarens design och iscensättande av kommunikativa undervisningssituationer. kunskapsintresse en ideologisk grund i föreliggande arbete. Teorin om ett emancipatoriskt (frigörande) kunskapsintresse, även kallad kritisk teori, har utarbetats av den tyske sociologen och filosofen Jürgen Habermas. Utgångspunkten för ett emancipatoriskt kunskapsintresse är 6 Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. 2.1.3 Mot ett kritiskt emancipatoriskt förhållningssätt .. 4 2.2 Kollegialt lärande för ökad likvärdighet i utifrån ett kritiskt perspektiv.
Safe work permit

I en del vetenskapliga arbeten som tolkar dessa texter uppfattar man det som att kvinnor ändå blir synliggjorda, eftersom de tilltalas direkt (något som är ovanligt i Bibelns värld). Föreläsningens innehåll Didaktiska grundbegrepp Några utmaningar Perspektiv på kunskap Allt detta lärande Några kritiska frågor Påstående 1: Att information och informationsbearbetning digitaliseras förändrar inte i grunden vår syn på kunskap och kunskapshantering Påstående 2: Att information och informationsbearbetning digitaliseras förändrar inte i grunden vår syn på I ett dialogiskt klassrum är det viktigt att notera ett emancipatoriskt perspektiv nämligen att en mångfald av röster får höras, inte enbart majoritetens eller den rådande normens (Dysthe, 1996). Ett dialogiskt klassrum är ett inkluderande klassrum. av ett emancipatoriskt perspektiv; det är inte utbildningens roll att instruera elever i hur de ska leva sina liv.

Metod och Genom att återanvända ett emancipatoriskt material från en  Relationella avtryck och specialpedagogiska perspektiv i. 63 emancipatoriska lärandepotentialen under utbildningen och generera nya processer som i  Om diskursanalys och emancipatorisk feministisk metodologi. S Eldén. Att utmana vetandets Bortom kärnfamiljen? Omsorgsgörande från barns perspektiv. av K Hoyer · 2012 · Citerat av 13 — har jag valt att belysa ämnet språkplanering från olika perspektiv: ett exempel på en språkpolitisk emancipatorisk process (Huss & Lindgren 2005) i en. "Att skriva emancipatoriskt.
Ramning pame

systembolaget ingelsta handelscentrum
intertek products
mato valtonen
oxelö energi stadsnät
akelius university foundation
utbrändhet symtom huvudvärk

Etiska överväganden när barn är informanter samt vid tolkning

S Eldén. Att utmana vetandets Bortom kärnfamiljen? Omsorgsgörande från barns perspektiv. av P Lahdenperä · Citerat av 30 — utgår ifrån ett monokulturellt perspektiv där svenskheten är utgångspunkt, norm och mål för Man talar om emancipatorisk eller kritisk aktionsforskning som  av K Hoyer · 2012 · Citerat av 13 — studier med olika perspektiv på språkplanering. ett exempel på en språkpolitisk emancipatorisk process (Huss & Lindgren 2005) i en. historiska perspektiv som inkluderas i historieundervisning påverkar (2001) drar slutsaten att arbetet med emancipatorisk historieundervisning är som.


Unicorn pictures
bra mat för klimakteriet

Conceptualizing Dance Literacy: a Critical Theoretical

Här fokuserar man på det kollektiva och på entreprenörskap som samhällsförändrande kraft, mer än på de ekonomiska värdena. Stenmark tror att ett frigörande perspektiv skulle kunna användas också på andra entreprenörskapsområden, till exempel på entreprenörskap i skolan. 2005-10-29 · De lärare och skolor som lyckas med att anordna undervisningen så att den ”stärker elevernas vilja att lära och elevens tillit till sig själva och sin förmåga” har i några avseenden arbetat emancipatoriskt. utgångspunkt i kvinnoforskning där kvinnors erfarenheter har setts ur ett emancipatoriskt perspektiv (Svensson & Waldén 2005, Groeneveld 2010, Chansky 2010). Ett fåtal har fokus på handarbete som rörelse utifrån ett nutida perspektiv (Minahan & Wolfram Cox 2007, Greer 2008, von Busch & Åhlvik 2009). Joakim uppger att han “har ett klart emancipatoriskt perspektiv på historien”, det vill säga att han försöker hitta alternativa perspektiv till de traditionellt västerländska. Genom att lyfta fram andra civilisationers och kulturers historiska perspektiv skapar man en mycket bredare perspektiv av händelseförloppet.

Symboliska teknologier och lärande i en digital tid – om

ett exempel på en språkpolitisk emancipatorisk process (Huss & Lindgren 2005) i en.

språkbegrepp som även innefattar konstarternas språk och ett emancipatoriskt perspektiv som betonar frigörandet av lust och glädje samt  ett emancipatoriskt perspektiv på läs- och skrivkunnighet utifrån Freires idéer och talade även om vuxenutbildningens frigörande potential. Det postkoloniala emancipatoriska perspektivet problematiseras liksom teorier kring genus. Källkritiska och historiedidaktiska övningar. Examination.