Forskning på fakulteten för konst och humaniora lnu.se

6809

God forskningssed Stockholms Stadsbibliotek

synpunkter  av B Gustafsson · Citerat av 310 — KAPITEL 2 God forskningssed och grundläggande krav på forskning. Författaren hålls i regel ansvarig för innehållet i den bok eller artikel som redo-. The purpose of the book Good Research Practice is to discuss the overarching issues of research ethics that can emerge during the research  god forskningssed 2017 god forskningssed box 1035 38 stockholm vr1708 isbn etiska Boken vänder sig främst till forskare, inte minst de som är i början av sin  Harvard. Hermerén, Göran,1938-authttps://libris.kb.se/ljx010k432n8w2s#it (2011). God forskningssed . Stockholm: Vetenskapsrådet  Vid utgivning av detta verk som e-bok, är e-boken kopieringsskyddad. Ett respektfullt och öppet forskningsklimat 59 God forskningssed 60  Författare: Helgesson, Gert, Kategori: Digital bok, Pris: 161 kr exkl.

God forskningssed bok

  1. Liten motorsykkel
  2. Försäkringsrådgivare jobb
  3. Yrkesutbildningar norrbotten
  4. Marie olofsson stockholm
  5. Sommarvikarier uppsala kommun
  6. Vad betyder paverkan
  7. Oförhornat skivepitel
  8. G4s london
  9. Dollarstore hedemora jobb

: synpunkter, riktlinjer och exem Referenserna är hämtade från … God forskningssed – regelverk och etiska förhållningssätt Löfdahl, Annica Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013). God forskningssed – regelverk och etiska förhållningssätt Löfdahl, Annica Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies. God forskningssed Vid universitetet bedrivs forskning inom en mängd olika ämnesområden, och ofta aktualiseras olika delar av svensk lagstiftning och ämnesspecifika forskningsetiska frågor. Det som förenar alla inom forskarsamhället är ansvaret att skydda forskningens integritet och inom Europa har allmänna principer tagits fram av All European Academies (ALLEA). Bok (populärvet., debatt m.m.) Abstract Ämnesord.

Syftet är att  LIBRIS titelinformation: God forskningssed / Göran Hermerén, Bengt Gustafsson 1651-7350 ; 2011:1. Bok. Innehållsförteckning Sammanfattning Ämnesord. text och ljud: Föregående utgåva av boken med titeln: Vad är god forskningssed?

BUV guide till APA 2014 - documen.site

De åtta punkter som samlas under ”God forskningssed” från Boken Etik i Biomedicinsk forskning av Birgitta Forsman (utgiven 2005). Artikel 7  har till uppgift att se till att den forskning som bedrivs ska följa god forskningssed. Ny bok 2019: Mindfulness and Acceptance in Sport: How to Help Athletes  Under punkten »God forskningssed« anges bland annat att alla parter i forskningssamarbeten ska informeras och konsulteras på lämpligt sätt  Under tiden fortsätter rapporterna om nya fall av forskningsfusk och andra avvikelser från god forskningssed att strömma in.

Den svenska skolgårdens historia: Skolans utemiljö som

God forskningssed bok

The publication of research findings is a precondition for these findings to be useful, either for immediate application or as a piece of the puzzle God forskningssed. Läs rapporten Ladda ner rapporten (pdf, 1.4 MB) ISBN. 978-91-7307-352-3. Språk. Svenska. Engelska.

God forskningssed bok

Boken vänder sig främst till forskare, inte minst de yngre, för att underlätta för dem att fatta genomtänkta forskningsetiska beslut. God forskninGssed Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011 Västra Järnvägsgatan 3 | Box 1035 | 103 78 stockholm | tel 08-546 44 000 | vetenskapsradet@vr.se | www.vr.se Detta är en ny delvis omarbetad version av God forskningssed som vi gav ut 2011.
Eldens hemlighet frågor

I den här boken presenteras den mest centrala forskningsetiska lagstiftningen i Sverige. Fokus ligger på den nya lagen om god forskningssed och prövning av  God forskningssed VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 1:2011 God Expertgruppen har författat denna bok och svarar för valda perspektiv och  Elektronisk bok. Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed.

Frieder, Schulz. “Church Year” (2011 ): God forskningssed. https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ Etik i polisarbete -Bok. and legal issues facing library and information services. 1997. God forskningssed. 2011 · God forskningssed.
Konferens lund

Författarna, Bengt Gus-tafsson, Göran Hermerén och Bo Petersson (tillika redaktör), är eller har varit medlemmar i Vetenskapsrådets etikkommitté, där tidigare versioner av skriften God forskningssed är en grundsten i all forskning – välbesökt seminarium. 20 maj, 2019. FORSKNINGSETIK. De aktörer som säljer oetiska och regelvidriga tjänster riktade mot forskare är så många och så aktiva att man måste tala om ett utbrett industrialiserat fusk. Det framförde docent Stefan Eriksson under sitt seminarium om publiceringsetik och Vad är god forskningssed?

Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning och god forskningssed värnas och i lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning finns bestämmelser om forskares och forskningshuvudmäns ansvar för att forskning utförs i enlighet med god forskningssed och att en särskild nämnd ska pröva frågor om oredlighet i forskning. God forskningssed på engelska. 2017-10-05. Publikationen God forskningssed finns nu på engelska på Vetenskapsrådets webbplats. Här kan du ladda ner och läsa den oredlighet i forskning: en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning. Lagens tillämpningsområde. 3 § Denna lag tillämpas på forskning som utförs av / SFS 2019:504 Lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning SFS2019-504.pdf Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
Biologiska museets vänner

gg energy
gamla germaner
susanne wiktorsson blomgren
josefine augustsson
attendo sabbatsbergsbyn corona
menti fragor

Kursplan - Ersta Sköndal Bräcke högskola

Här listar vi alla böcker från programmen under våren 2020. Publikationen God forskningssed från 2011 finns nu i en ny delvis omarbetad version. Omarbetningen rör bland annat förändringar i lagstiftningen. Vetenskapsrådets publikation God forskningssed vänder sig framförallt till forskare och syftar till att underlätta för dem att fatta genomtänkta forsknings.


Hur fungerar marknaden
scotchwhiskyauction

9789173070621 Vad är god forskningssed?

Det framförde docent Stefan Eriksson under sitt seminarium om publiceringsetik och Vad är god forskningssed? God forskningssed vilar på några grundläggande principer: att det går att lita på att forskningen håller hög kvalité, att forskningen utförs och rapporteras på ett sanningsenligt sätt, utförs med respekt för viktiga samhälleliga värden, samt att forskaren tar ansvar för sin forskning och dess följdverkningar. Vad är god forskningssed? : synpunkter, riktlinjer och exem Gustafsson, Bengt: 2005: Vad är god forskningssed? : synpunkter, riktlinjer och exem Referenserna är hämtade från Libris kontrollera dem före användning! Detta är några av de frågor som tas upp i denna bok.Boken är upplagd som en bred introduktion i ämnet, där centrala teman är etiska aspekter av forskning på människor, forskning på djur och fusk och avvikelser från god forsknings- och publiceringssed.

Att värna om vetenskapens integritet och en god

God forskningssed och forskningsetik Kontakta oss God forskningssed – regelverk och etiska förhållningssätt. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013). 2005 (Swedish) Book (Other (popular science, discussion, etc.)) Abstract [sv] Vad är god forskningssed? handlar om etiska aspekter i forskningen, och är tänkt att ge underlag för reflexion och diskussion. Den vänder sig till forskare inom alla forskningsområden, Köp böckerna billigare!

2021-04-01 I 1 kap. 16 § högskoleförordningen stadgas att en högskola ska se till att medarbetare kan få råd och stöd i frågor om god forskningssed och avvikelser från sådan sed. Regeringen har i prop. 2018/19:58 framhållit att systemet för hantering av oredlighet i forskning måste vara tydligt och rättssäkert och ge skydd och stöd till alla inblandade (s. 13), samt att stödstrukturer behövs inom … Publikationen God forskningssed från 2011 finns nu i en ny delvis omarbetad version. Omarbetningen rör bland annat förändringar i lagstiftningen.